Feature: z izdelanim projektom in veljavnim gradbenim dovoljenjem (1)